Freelancer.com đã chính thức cán mốc 30 triệu người dùng đăng ký trên toàn thế giới.

Đây là một cột mốc đặc biệt đối với Freelancer.com và với mỗi người chúng ta, những ai đã tạo nên cộng đồng toàn cầu này. Dành cho bạn.

Để chúc mừng, chúng tôi sẽ chia giải thưởng với tổng trị giá 5000 USD trong một cuộc thi mới để tìm kiếm 'gương mặt Freelancer mới'.

Đối với mốc đặc biệt này, vui lòng cho chúng tôi biết Freelancer có ý nghĩa nào với bạn ở đây.