Freelancer.com đã chính thức cán mốc 30 triệu người dùng đăng ký trên toàn thế giới.

Đây là một cột mốc đặc biệt đối với Freelancer.com và với mỗi người chúng ta, những ai đã tạo nên cộng đồng toàn cầu này. Dành cho bạn.

Để đón mừng, chúng tôi đã chia sẻ hơn 5000 USD tiền thường trong cuộc thi của bạn để tìm 'gương mặt Freelancer mới'.

Đối với mốc đặc biệt này, vui lòng cho chúng tôi biết Freelancer có ý nghĩa nào với bạn ở đây.