Características del nuevo trabajador

Đã đăng vào - Cập Nhật Lần Cuối vào

El mundo está cambiando con todas las nuevas tecnologías que están apeciendo y nos tenemos que adaptar a él. Os ofrecemos un infográfico que os explica muy bien cuales son las diferencias entre el viejo y el nuevo trabajador.  

teletrabajador

Đăng Ký Nhận Cập Nhật Hàng Tuần Ngay

Hãy luôn cập nhật các bài viết tốt nhất trên Cộng Đồng Freelancer. Hãy đăng ký ngay để nhận được các nội dung tốt nhất về Thiết Kế, Phát Triển và việc Freelance hàng tuần.

Bài Viết Tiếp Theo

Proyectos freelance (semana del 7 de mayo de 2012)