Redes sociales y diseñadores

Đã đăng vào - Cập Nhật Lần Cuối vào

Medidas para redes sociales

LunaMetrics armó un informe con las medidas de todas las imágenes para redes sociales. Es un material muy práctico para los diseñadores que no quieren dejar pasar detalle a la hora de trabajar. Esperamos les sea útil! FOTO Y ESTUDIO

Đăng Ký Nhận Cập Nhật Hàng Tuần Ngay

Hãy luôn cập nhật các bài viết tốt nhất trên Cộng Đồng Freelancer. Hãy đăng ký ngay để nhận được các nội dung tốt nhất về Thiết Kế, Phát Triển và việc Freelance hàng tuần.

Bài Viết Tiếp Theo

Ejercicios de estiramiento para después de trabajar