Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

Masha_Allah :)
Masha_Allah :)
đã trả lời 5 năm trước
Thuê tôi

First thing you need to ask for a milestone before share file. if milestone is created but client is not response then you will go to dispute from help tab.

1 lượt thích