Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

Sissi77
Sissi77
đã trả lời 4 năm trước
Thuê tôi

I noticed that a lot of projects have no one that is awarded to. It's ridiculous. They should give us back our bid credits, in my opinion.

0 lượt thích