Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

5 Câu trả lời

jay6419
jay6419
đã trả lời 2 năm trước
Thuê tôi

i have Visa debit card but freelancer is say This card cannot be used for payment verification. Please use another card or, for further assistance, please contact support.

pls solve it

2 lượt thích