Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

SquallX
SquallX
đã trả lời 2 năm trước
Thuê tôi

I think there are two ways of catching the attention of employer.
1. Highlight your proposal.
2. Get the Sponsership from freelancer team.

0 lượt thích