Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

Martin Majer
Martin Majer
đã trả lời 6 năm trước
Thuê tôi

On your account settings, there is a option called "Close my account". You can find it here; https://www.freelancer.com/users/settings.php#/AccountSettings

0 lượt thích