Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

Noel Reuben MSc.
Noel Reuben MSc.
đã trả lời 5 năm trước
Thuê tôi

The best way is to dispute the milestone if you feel that you delivered the required quality and that the client is unfairly not releasing the funds to you. Just provide valid/ strong reasons and let the river take its course.

2 lượt thích