Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

4 Câu trả lời

sjcksn
sjcksn
đã trả lời 1 tháng trước
Thuê tôi

This question helps I saw a green awarded description in the projects and I wasn't sure if I had been awarded or if they were just letting me know that the project had been awarded in general.

1 lượt thích