Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

3 Câu trả lời

Paula Edith
Paula Edith
đã trả lời 5 năm trước
Thuê tôi

There's no legal way of doing money easily. If anyone says otherwise, they're scammers.
If you wan't to be a freelancer you'll need a lot of savings and time to build your online reputation until you get a good amount of loyal clients.

3 lượt thích