Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

5 Câu trả lời

tegajoel
tegajoel
đã trả lời 2 năm trước
Thuê tôi

It is really not possible to attach a sample work to your bids, however, you can entice your clients to check for your sample work, by referring them to check your profile to see your previous work done. It should be related to the project you are applying/bidding for.

1 lượt thích