Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

Gian
Gian
đã trả lời 5 năm trước
Thuê tôi

CIao, you miss many details its quite difficult to understand your issue, could be technical stuff like sql version, char code (ISO vs UTF) or could be your php code wrong. Start posting the lines that generate the insert and the retrieve of data from php.

0 lượt thích