Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

VisionXTech
VisionXTech
đã trả lời 2 năm trước
Thuê tôi

Hi Shraddha,

You can only bid on 8 projects as a free member. And If you want to continue bidding then you have to attach a payment method with it and purchase a membership plan for month etc.

And for Payment methods you can also try some credit/debit card except the paypal.

0 lượt thích