Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

iamnegi01
iamnegi01
đã trả lời 4 năm trước
Thuê tôi

I am using MailChimp for Email marketing. You have the option to choose if everyone in your list gets the email or a specific segment only, the process is very customizable. The enhanced tracking option links to your website through Google Analytics.

1 lượt thích