Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

VisionXTech
VisionXTech
đã trả lời 11 tháng trước
Thuê tôi

Hi,

You should do something like this

1) Send Strong Proposal
2) Make your Profile Complete
3) Upload your work samples as a portfolio
4) Bid according to the budget

I hope you get this useful.

0 lượt thích