Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

lePolyglotte
lePolyglotte
đã trả lời 1 năm trước
Thuê tôi

In order to be able to answer your question, maybe you can precise your experience a bit.

There is an interesting article which has recently been published in the Community:
https://www.freelancer.com/community/articles/freelancer-scams-10-red-flags-and-warning-signs

0 lượt thích