Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

cherylchrist1
cherylchrist1
đã trả lời 6 năm trước
Thuê tôi

As you may be aware Payoneer acts like a debit card in the sense that if you do not have money on the card you cannot use it. You can opt to map the card to your freelancer account where you will be able to get paid through the card, if you are awarded a job.

0 lượt thích