Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

2 Câu trả lời

Martin Majer
Martin Majer
answered 2 năm trước
Hãy thuê tôi

Complete your profile; write in skills and experience. Assemble a portfolio. Bid on projects you can complete. Don't give up. Once the ball starts rolling you will have plenty of work.

0 lượt thích