Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

lePolyglotte
lePolyglotte
đã trả lời 2 năm trước
Thuê tôi

Passing exams helped me to improve my reputation and I was awarded more projects thanks to this feature. I think, US English Level 1 is one of the most important exams, as it shows that you are able to communicate in this language.

0 lượt thích