Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

I have applied for preferred freelancer but received.

hỏi bởi Divya Rangamani 4 tháng 4, 2016

Hi Team, I have applied for 5-6 times for preferred freelancer program. But not sure what i should do to get it. What is missing in my profile. I have got 5 clients has completed work. Yet I am not sure why i am not entitled for preferred freelancer. Please advice.

0 lượt thích

0 Câu trả lời