Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

VisionXTech
VisionXTech
đã trả lời 4 năm trước
Thuê tôi

Hi,

You should do something like this

1) Send Strong Proposal
2) Make your Profile Complete
3) Upload your work samples as a portfolio
4) Bid according to the budget

I hope you get this useful.

0 lượt thích