Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

5 Câu trả lời

lePolyglotte
lePolyglotte
đã trả lời 2 năm trước
Thuê tôi

Therefor, it is necessary to contact the support team. You will need to tell them the reason, why the feedback shall be edited and provide them with the new feedback text. They will then take care of everything.

5 lượt thích