Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

2 Câu trả lời

lePolyglotte
lePolyglotte
đã trả lời 2 năm trước
Thuê tôi

This feature does not yet exist. Maybe the fact of discussing it here will help the providers of this platform to implement it one day. It would be helpful for both freelancers and employers.

2 lượt thích
SoftoMozo
SoftoMozo
đã trả lời 11 tháng trước
Thuê tôi

Though I haven't tried it myself, I think it should work. You can use Google cleverly to search questions in freelancer community expert section. Let everyone know if this helps.

0 lượt thích