Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

Old Salt
Old Salt
đã trả lời 6 năm trước
Thuê tôi

Hi Assad,
My suggestion is select 2-3 categories your are more strong in and concentrate your efforts on them. Become an expert in those categories. Then add a couple more categories you are good in. Well, it takes time, but I'm afraid there is no another way.
Regards,
Anatoli 'Old Salt'

0 lượt thích