Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

livenrite1
livenrite1
đã trả lời 7 năm trước
Thuê tôi

complicated question. Depends on many factors from what are you selling etc..
basically don't sell garbage, goal should be to obtain and retain clients that love your product and don't want to return it. sounds simple

0 lượt thích