Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

VisionXTech
VisionXTech
đã trả lời 4 năm trước
Thuê tôi

Hi Amina,

The term UI/UX refer to as Graphic design like Logo, Brouchers, Web design etc

If you have interest in it you can use Photoshop and Illustrator Software to start learning it.

I hope you find this answer useful.

0 lượt thích