Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

honchick
honchick
đã trả lời 2 năm trước
Thuê tôi

If it software questions, then Adobe Illustrator and Photoshop
Also, I recommend some hand drawing, sketching, I saw a lot of the great lettering tutorial on Youtube, also you must know typography principles.

0 lượt thích