Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

where and how can i get this background

hỏi bởi Nabil Fahd 30 tháng 10, 2016

It seems that background affect in work. Many freelancers keep using these backgrounds:
1. https://drive.google.com/file/d/0B75nJubWFwbaamZFSVI2MlRDakE/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/open?id=0B75nJubWFwbacTNnOWZYZWQ4bms

How can i get these backgrounds?

0 lượt thích

0 Câu trả lời