Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

6 Câu trả lời

Ayesha
Ayesha
đã trả lời 5 tháng trước
Thuê tôi

You have to review the Employer back to get your review publish on your profile .
Just go to the project and review them also .
Hope it will work

3 lượt thích
kole8
kole8
đã trả lời 4 tháng trước
Thuê tôi

Same here, I don't see my reviews, and I know two reviews were left. I left reviews back, but mine still do not show up.

1 lượt thích
JinDongZhe
JinDongZhe
đã trả lời 3 tháng trước
Thuê tôi

You should write review to employer. After you do it, you can see the review employer wrote to you. If you do not write review to employer, your review will publish into your profile after 2 weeks without your review about employer.
Hope to be helpful.

0 lượt thích