Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

FRUNATURA es una empresa española, nueva, joven, productora y distribuidora de frutas exóticas, especialmente aguacates, piña, mango, lima y bananas. Queremos transmitir imagen de frut...

343 €255 EUR Jun 27, 2022 1 tuần, 1 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Looking for someone in Edmonton to create a 3 minute video for my business. If this works out, there may be more for social media advertising. I teach business owners, their staff, an...

1 $50 CAD Jun 27, 2022 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

I am looking to evolve my logo to something better than it was before, have a little bit more professional. I started doing a little bit of concepts with photoshop myself, but I can onl...

514 $100 USD Jun 26, 2022 5 ngày, 10 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hi, I'm about to get my Branding Agency registered. I would like to have a cool agency name that is related to keywords like 'Brand, branding, marketing'. The domain availability shoul...

91 ₹1000 INR Jun 26, 2022 5 ngày, 10 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Looking for someone to help us re-design some plans for a bathroom expansion! Need to increase the number of stalls. Ok to move the door placement. First PDF is the existing plans with ...

47 $200 USD Jun 26, 2022 5 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

We are a luxury jeweler located in Washington, DC, specializing in custom bridal jewelry and services. We have a luxury collection/line at our shop under the lead designers name "Dino L...

1234 $170 USD Jun 25, 2022 6 ngày, 18 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hi Everyone, I am looking to launch an online betting company. I am looking for a branding deck/Tone of voice. The name of the company will be ‘Bink Bet’. The market leaders in the ...

783 £250 GBP Jun 25, 2022 4 ngày, 14 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

This video will help people with Lyme disease understand a 2003 pilot study that showed how superior natural therapies are compared to a drug approach for treating entrenched chronic Ly...

8 $350 USD Jun 25, 2022 4 ngày, 9 giờ Đăng một cuộc thi như thế này