Tạo một cuộc thi nhanh chóng và miễn phí.

Tham gia cùng với hàng ngàn nhà khởi nghiệp tổ chức cuộc thi mỗi tuần và tận dụng sức mạnh ưu việt của đám đông.

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Hàng trăm bài thi xuất sắc

Bạn nhận được hàng trăm ý tưởng tuyệt vời, và bạn chỉ cần trả tiền cho một cái.

100% Hài Lòng

100% Hài Lòng

Bạn yêu cầu thay đổi và chỉnh sửa và chỉ thanh toán khi hài lòng.

Đảm bảo hoàn lại tiền

Đảm bảo hoàn lại tiền

Không có rủi ro bằng đảm bảo hoàn lại tiền!

Khó khăn duy nhất là chọn ra người thắng cuộc

Gia nhập cộng đồng hàng triệu người sử dụng Freelancer.com để thực hiện những việc ấn tượng.

Các cuộc thi đang mở

Xem các cuộc thi của chúng tôi để khám phá những điều thú vị mà chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Tên cuộc thi Bài tham dự Giải thưởng Bắt đầu lúc Trái

I need a calligraphy logo for my photography profession. The name will be "Rejaul Karim PHOTOGRAPHY". I attached some sample here so that you can understand what I actually want. The lo...

118 $15 USD Jun 18, 2021 4 tuần Đăng một cuộc thi như thế này

Hi, Guys! I would like to have some high end style Keyboards created. I want them to be sports related, The goal is to make them look team related with out and specific direct image l...

17 $190 USD Jun 18, 2021 1 tuần, 1 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

We are looking for a logo design with the word "FIGURE" in San Serif font, wrapped up in a sideways 8 shape. (reference attached). Visual Goals: Flat, minimal wordmark logo with a bla...

633 $150 USD Jun 17, 2021 1 ngày, 9 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Hey there! This contest is for a LOGO / APP ICON & LOGOFONT for Quicklista - an upcoming productivity & to-do app for an everyday user that focuses on speed, cool design & ability to ...

232 $250 AUD Jun 17, 2021 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

Hi there, We are looking to create a new landing page for our website. We are designing 4 different websites and want a new landing page to direct customers to the correct site. On t...

67 $250 USD Jun 17, 2021 1 tuần, 5 ngày Đăng một cuộc thi như thế này

I want a logo made to honor my uncle who passed away. I am looking for someone to take these two images and improve on them greatly. I want to have half of his face morphed into a screa...

248 $500 USD Jun 17, 2021 4 ngày, 15 giờ Đăng một cuộc thi như thế này

Design a Western T-Shirt with our Cattle Brand. Text: Rocky Mountain FARM, Est. 2012, HANSEN ACRES, DOLORES, CO Graphics: Black Angus Cattle breed only! (bulls, cows with calves) AND / ...

428 $200 USD Jun 17, 2021 13 giờ, 22 phút Đăng một cuộc thi như thế này

I am selling cosmetics with my own brand and I need product label and package design for a cosmetics line with different hyaluronic acid serum, hyaluronic cream, retinol cream, Vitamin ...

93 €250 EUR Jun 17, 2021 4 ngày, 12 giờ Đăng một cuộc thi như thế này