Freelancer: adnanabdaoui
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

booklet proposal 1 with inetrior

hello sir, I have the honor to make a design for your book, concerning our prophet (صلى الله عليه و سلم) ,, Thank you for this initiative, contact me if you want Modifications. السلام عليكم سيدي، أن ا جد فخور بالعمل على هذا المشروع الرائع و هذه الكلمات الجميلة في حق غير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم، أحسنت صنيعا و بارك الله لك في هذا العمل و جعله في ميزان حسناتك.. حظا موفقا


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    21
                   cho                     A6 Booklet - Poem about Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.