carinajr Avatar

Các bài tham dự của carinajr

Cho cuộc thi A logo for BJK University

 1. Á quân
  số bài thi 2928
  Bài tham dự #2928 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2915
  Bài tham dự #2915 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3090
  Bài tham dự #3090 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 3050
  Bài tham dự #3050 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 3025
  Bài tham dự #3025 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 792
  Bài tham dự #792 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 788
  Bài tham dự #788 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 783
  Bài tham dự #783 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 779
  Bài tham dự #779 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 670
  Bài tham dự #670 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 662
  Bài tham dự #662 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 649
  Bài tham dự #649 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 641
  Bài tham dự #641 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 635
  Bài tham dự #635 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 632
  Bài tham dự #632 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Đã rút
 16. Á quân
  số bài thi 630
  Bài tham dự #630 về Graphic Design cho cuộc thi A logo for BJK University
  Đã rút