ninjapz Avatar

Các bài tham dự của ninjapz

Cho cuộc thi A to look like a star

 1. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi A to look like a star
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi A to look like a star
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi A to look like a star
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi A to look like a star
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi A to look like a star
  Bị từ chối
  0 Thích