Add music to short videos ----- 09

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $11
 • Các bài thi đã nhận: 29
 • Người chiến thắng: datasolution125

Tóm tắt cuộc thi

Instructions:

1. Download videos:
https://www.youtube.com/watch?v=xJ9Fs1L-Rn0&list=RDQ6JSXWyy6N0&index=22&ab_channel=TheBestFailsEverChannel
https://www.youtube.com/watch?v=2g3nQ7arI68&list=RDQ6JSXWyy6N0&index=25&ab_channel=CarHax

2. Separate these videos into short individual videos (chose top 10 or top 5 videos)

3. Add Oblivion music to each video

4. Make videos funny

Upload as many videos as you can

Examples:
- https://www.youtube.com/watch?v=bliWxOtesF0&ab_channel=Whacked-outEntertainment
- https://www.youtube.com/watch?v=MyQn2ic2Wzw&ab_channel=ApexSpartan
- https://www.youtube.com/watch?v=LFOMo_vwEzc&ab_channel=wowok
- https://www.youtube.com/watch?v=NR41yIDIpcE&ab_channel=BrandonBeatty

5. Once finished, upload videos to your own youtube channel to see if youtube strikes it

6. Upload as .mp4

******Will likely award 2nd place, 3rd place prizes

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“I love Hamza's work. Great artist”

Hình ảnh hồ sơ ada57e5ac84ebf03, Canada.

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!