1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Video Services cho cuộc thi Add music ------ to videos ----- Oblivion NPC ------------------ 18
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Video Services cho cuộc thi Add music ------ to videos ----- Oblivion NPC ------------------ 18
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Video Services cho cuộc thi Add music ------ to videos ----- Oblivion NPC ------------------ 18
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Video Services cho cuộc thi Add music ------ to videos ----- Oblivion NPC ------------------ 18
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Video Services cho cuộc thi Add music ------ to videos ----- Oblivion NPC ------------------ 18
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Video Services cho cuộc thi Add music ------ to videos ----- Oblivion NPC ------------------ 18
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Video Services cho cuộc thi Add music ------ to videos ----- Oblivion NPC ------------------ 18
  0 Thích