DantetheRed Avatar

Các bài tham dự của DantetheRed

Cho cuộc thi Add shadows to psd illustration

 1. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  Đã rút