DragonFlamely Avatar

Các bài tham dự của DragonFlamely

Cho cuộc thi Add shadows to psd illustration

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích