Spector01 Avatar

Các bài tham dự của Spector01

Cho cuộc thi Add shadows to psd illustration

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích