farih100 Avatar

Các bài tham dự của farih100

Cho cuộc thi Add shadows to psd illustration

 1. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Photoshop cho cuộc thi Add shadows to psd illustration
  0 Thích