1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Affiliate Banners Design for Premier Footstools Affiliate Scheme
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Affiliate Banners Design for Premier Footstools Affiliate Scheme
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Affiliate Banners Design for Premier Footstools Affiliate Scheme
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Affiliate Banners Design for Premier Footstools Affiliate Scheme
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Affiliate Banners Design for Premier Footstools Affiliate Scheme
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Affiliate Banners Design for Premier Footstools Affiliate Scheme
  Đã rút