Freelancer: akhi1sl
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Business card

Added in front side Company location (Update from #9)

Bài tham dự cuộc thi #11 cho Akeera Group and Akeera Models
Bài tham dự #11

Bảng thông tin công khai

 • Lucifer69
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  I like the idea. Its something new. The first thing i think on is toe have it like a envelope so it become two business-card..and have information on three sides.

  Good idea. The design is cool. Easy but still sharp..

  • cách đây 2 năm