Freelancer: kikiam265
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

album artwork

the design is originally made by me. i hope you like it The font is Cabin Designed by Impallari Type, Rodrigo Fuenzalidav ( google font). p.s the design copyright is belong to me until its purchase. Thank You ^^


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Album Artwork and Animation
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.