c4reless Avatar

Các bài tham dự của c4reless

Cho cuộc thi Alter Logo Image (less than 5 minutes work!)

 1. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Photoshop cho cuộc thi Alter Logo Image (less than 5 minutes work!)
  Photoshop Bài thi #11 cho Alter Logo Image (less than 5 minutes work!)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Photoshop cho cuộc thi Alter Logo Image (less than 5 minutes work!)
  Photoshop Bài thi #26 cho Alter Logo Image (less than 5 minutes work!)
  0 Thích