Freelancer: swapnildesign
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

put 4 images in one frame

it''s look nice i think so

Bài tham dự cuộc thi #1 cho Alter some Images for craigslist ads
Bài tham dự #1

Bảng thông tin công khai

 • danasurfboards
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  How many total imagfes do you have?

  • cách đây 2 năm
 • danasurfboards
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  Did you use the same picture twice in 1 image?

  • cách đây 2 năm
 • danasurfboards
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  What are the dimensions?

  • cách đây 2 năm