Bảng thông báo công khai

 • danasurfboards
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  How many total imagfes do you have?

  • cách đây 3 năm
 • danasurfboards
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Did you use the same picture twice in 1 image?

  • cách đây 3 năm
 • danasurfboards
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  What are the dimensions?

  • cách đây 3 năm