jainish37 Avatar

Các bài tham dự của jainish37

Cho cuộc thi Animate logo to 5-7 sec video with effects

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Animation cho cuộc thi Animate logo to 5-7 sec video with effects
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Animation cho cuộc thi Animate logo to 5-7 sec video with effects
  Bị từ chối
  0 Thích