sirat199 Avatar

Các bài tham dự của sirat199

Cho cuộc thi Animate logo to 5-7 sec video with effects

  1. Á quân
    số bài thi 40
    Bài tham dự #40 về Video Editing cho cuộc thi Animate logo to 5-7 sec video with effects
    Bị từ chối
    0 Thích