Freelancer: jpjayal978237175
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Animated video

Animated video for your YouTube channel DOGGERS. In HD Quality.

Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  take out the doggers at the end. Otherwise, great job

  • cách đây 2 tháng
  1. jpjayal978237175
   jpjayal978237175
   • cách đây 2 tháng

   What you mean by doggers. The text or logo

   • cách đây 2 tháng