Freelancer: fxsourav
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

sir i done 2nd animation for only YOU but check al

check also #2 . if u want to change anything then i will change what u want. i will add sound after your choice . thank you

Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

 • fxsourav
  fxsourav
  • cách đây 1 tháng

  one new: https://drive.google.com/file/d/1Wcn6saucNsK_gwfO8hfKuoqXTTsez2tU/view?usp=sharing

  • cách đây 1 tháng
 • fxsourav
  fxsourav
  • cách đây 1 tháng

  one more: https://drive.google.com/file/d/15NRGiTLRPfXLthtC3TIhJQQt56f0XNdB/view?usp=sharing

  • cách đây 1 tháng
 • fxsourav
  fxsourav
  • cách đây 1 tháng

  check this . i make it today.
  https://drive.google.com/file/d/1EOkCUxQhJHmos8V0ltdZv_MOTNBQFXWh/view?usp=sharing

  • cách đây 1 tháng