amantkm Avatar

Các bài tham dự của amantkm

Cho cuộc thi Animation of a song for youtube.

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về 3D Animation cho cuộc thi Animation of a song for youtube.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về 3D Animation cho cuộc thi Animation of a song for youtube.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về 3D Animation cho cuộc thi Animation of a song for youtube.
  0 Thích